Fasadtvätt & klotter

Vill du ha en prydlig fastighet ska du tvätta fasaderna med jämna mellanrum. Det höjer värdet på huset och förlänger tiden för underhåll. Vi tvättar dina fasader med ett effektivt och miljövänligt högtrycksaggregat. Vi tar även bort klotter från fasader och gör allt vi kan för att återställa ytan till sitt ursprungliga skick.