Kontakt

Lars Thomsson VD
070 – 728 62 69
lars.thomsson@stadspecialisten.nu

STÄDSPECIALISTEN
GOTLAND AB

Telefon: 0498-21 30 80

Besöksadress VISBY
Skarphällsgatan 10

Besöksadress Hemse
Ronevägen 7

Postadress
Stadspecialisten AB
Box 1172 621 22 Visby

Astrid Thomsson
Ekonomi, Miljö & kvalitet
0498-21 30 80
astrid.thomsson@stadspecialisten.nu

Marie Gräsman
Driftansvarig
070-728 68 36
marie.grasman@stadspecialisten.nu

Eva Booberg
Arbetsledare
070-728 52 59
eva.booberg@stadspecialisten.nu

Samuel Söderman
Miljö & kvalitet
070-728 62 49

samuel.soderman@stadspecialisten.nu